Lysmaster – Master med tilbehør

VEILYSMASTER
I kategorien veilysmaster finner man avtrappede- og koniske lysmaster fra 6 m – 12 m, samt teleskopmaster fra 4,6 m – 13 m. Vik Ørsta har lang erfaring har en unik kompetanse i samspillet mellom veibelysning, trafikk og topografi.

Alle avtrappede og koniske veilysmaster kan leveres ferdig borret i topp for toppstykker og utliggerarmer med euroskjøt. Euroskjøtløsningen gir en sømløs overgang mellom mastetopp og toppstykke/utliggerarm.

Teleskopmaster benyttes der sideterrenget til veien har ujevn høyde.
Topprøret på disse lysmastene kan enkelt justeres ved montering slik at armaturene får rett lyspunkthøyde. 
På teleskopmaster er det kun tillatt med toppmontert armatur, enkelt eller dobbelt toppstykke.

ETTERGIVENDE LYSMASTER

Ettergivende lysmaster er en fellesbetegnelse for lysmaster som er testet og godkjent i henhold til den europeiske standarden EN 12767 – Ettergivende konstruksjoner for trafikksikkerhetsutstyr. Denne standarden angir retningslinjer for testing og godkjenning av ettergivende lysmaster. Vik Ørsta AS har utviklet ettergivende lysmaster siden 1980 og alle våre ettergivende lysmaster er fullskalatestet og godkjent iht. EN 12767 av et uavhengig tredjepartsorgan

PLASSBELYSNINGSMASTER

Vik Ørsta har plassbelysningsmaster til idrettsarenaer, industriområder, kaianlegg og terminaler. Sortimentet består av avtrappede plassbelysningsmaster fra 10m – 18m og koniske plassbelysningsmaster fra 16m – 20m.

Vik Ørsta har et eget mastekonsept for norske kunstgressbaner som omfatter koniske plassbelysningsmaster, traverser, skapfester og fundamentering. Alle plassbelysningsmaster levert av oss er produsert og dimensjonert etter gjeldende standarder.

Klikk her for å se Vik Ørsta sin produkt katalog.
Scroll to top