Miljøansvar

Renas www.renas.no
RENAS har til formål å sørge for kostnadseffektiv og miljøvennlig innsamling, behandling og gjenvinning av elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall), i henhold til gjeldende forskrifter og sertifiseringskrav.
For å håndtere el.artikler er vi medlem hos RENAS.
Ingen miljøgifter på avveie.

Scroll to top