Prosjektering og lysberegning

Ved installasjon av ny LED belysning eller bytte av eksisterende belysning til LED er det viktig at rette løsning velges i første omgang. Derfor tilbyder vi alltid en gratis og uforpliktende lysberegning.

I første omgang er det sentralt å få avklaret brukernes behov og ønsker til den nye belysning, i tillegg som det er viktig å ta eventuelle lovkrav på belysningen med i prosjekteringen. I tillegg er det viktigst å avklare brukstid og lysstyring for å kunne optimere løsning og pris ut i fra behov.

Ofte blir investeringen i den nye LED belysning spart inn på 2-3 år.
Uansett prosjekt og behov skal vi klare å finne en god løsning!

Scroll to top